Contact

Voice-analyser

Balanceer uw lichaam met de 'Voice-analyser' (stemfrequentieanalyse).

Waarom een stemfrequentieanalyse doen uitvoeren?

Iedere cel, ieder orgaan, ieder orgaansysteem, alle materielenen niet materiele verschijningsvormen in onze wereld tot alle planeten toe in het heelal hebben een specifieke frequentie. Het gebruik van de klanktherapie is veelvoudig: preventie, wellness, fitness, revalidatie, acute en chronische aandoeningen en heel specifiek ook in het psychisch en psychosomatisch bereik.

Om klanktherapie toe te passen wordt eerst een stemfrequentieanalyse doorgevoerd. Hier dient de stem als indicatie om veranderde trillingspatronen in uw lichaamssysteem aan te tonen. Deze frequenties worden in curven opgetekent. Bij het analyseren wordt vastgesteld, welke frequenties beter afgezwakt en welke beter versterkt zouden moeten worden om de harmonie in heel uw lichaam weer te kunnen herstellen.

De klanktherapeut stelt hiervoor een CD/ audiobestand samen waar specifiek de op uw patronen afgestemde tonen worden gezet. Deze worden via een stero koptelefoon beluisterd of een specifiek klanktherapietoestel beluisterd.

Deze werkingswijze kan het gemakkelijkst vergeleken en aangetoond worden door het princiepe van stemvorken. Een op dezelfde toon afgestemde stemvork trillt mee, zodra zij in de buurt van een andere aangeslane stemvoork komt. Zij gaat dus in resonantie, waardoor zij de voorgegeven frequentie opneemt.

farbtafelStimmanalyseWanneer zou het best met klanktherapie gestart worden?

Het spectrum is heel breed:

• stress verminderen, ontspannen, tot rust komen

• vitalisatie, creativiteit, concentratie bevorderen

• ondersteuning bij de pijnbehandeling

• versterken van het immuunsysteem

• oplossen van blokkades, afremmende patronen

• doelbewuste beinvloeding van de organen

• neergeslageheid en depressies etc.

De klanktherapie is goed combineerbaar met andere methodes zoals acupunctuur, cranio-sacraaltherapie, kinesiologie, fysiotherapie, psychotherapie, reflexzonen-behandeling en pijntherapie e.a.

Een studie met 250 proefpersonen toonde dat na een stemanalyse, kllanktherapie met het geven van de weldoende kleuren de nevenwerkingen van medicatie tot 84% verminderde. Zeer goede resultaten heeft ook de vereniging van patiënten in Wachcoma in Gerneustad (Duitsland).

Iets meer technische info

De stem wordt met FFT (Fast Fourier Transformation)- dit is een mathematisch frequentieberekeningsprogramma - in de gesprokene individuele frequenties opgesplitst. Frequentie kan hier synoniem als toon gebruikt worden. De frequentie geeft ook de toonhoogte aan.

VoiceanalyserplayHet uitvoeren van de stemfrequentieanlayse

De stem wordt in 'normale stand' met drie verschillende en opeenvolgende opnames van ca. 7 seconden opgenomen. Bij chronische ziektes evt. meer tijd instellen.

De FFT splitst nu de individuele frequenties op en deze worden grafisch in kaart gezet en op elkaar gelegd. Dit stembeeld is vergeliijkend met een genetische vingerafdruk. Er zijn geen twee identieke mensen op de wereld met dezelfde boventoonopbouw in de stem.

De tabel toont hoe dikwijls en in welk octaaf de individuele tonen zoals b.v. de A uitgesproken worden. De amplitudenhoogte in decibel uitgedrukt is de indicator voor de energieverhouding van de tonen. Dit betekent welke tonen te luid of te zacht uitgesproken werden. Dit is energetisch gezien een te veel of een te weinig aan energie door een bepaalde toon. De ervaring toont dat het octaafbereik van de tonen uitsluitsel over de verschillende bereiken geven;

• 0 - 1000 hz: nutritieve bereik, lichaam

• 1.000 - 2.500 hz: zielsbereik, psychosomatisch niveau

• 2.500 - 5.000 hz: geestig bereik mentaal niveau

Een overschot van energie wordt door een duurzame toon afgezwakt en daarmee tot rust gebracht. Een te kort aan energie wordt door een versterkende toon met 3 seconden versterkt. Dit komt gelijk aan een hersenverwerkingsimpuls.

In deze kleurtabel wordt het werkingsspectrum van kleuren en orphischen tonen (Cousto) getoond. De kleurtabel kan u vergroten door erop te klikken.

Wie werkt het best met de voice-analyser?

De voice-analyser is heel eenvoudig te gebruiken en daarom uitstekend geschikt voor:

- bedrijven die in een programma van gezondheidspreventie deze eenvoudige methodaan hun werknemers aanbieden.

- therapeuten en dokters die vlug en eenvoudig een overzicht wensen en gelijktijdig hun patiënten in evenwicht te brengen.

- klankspecialisten en gezondheidswerkers die zelf bijkomende frequenties kunnen programmeren.

Het grote voordeel is dat de voice-analyser razend snel en eenvoudig is om te gebruiken. Het beluisteren van de klanken is even gemakkelijk en kan quasi overal en altijd doorgevoerd worden. Velen in Duitsland doen dit bij het naar bed gaan.

De dokter en therapeut kiest zelf de groepen voor de analyse en kan hierdoor deze voor zijn specifieke richtingen laten analyseren. Hij/zij kan bovendien zelf groepen met hun frequenties toevoegen. Dit geeft aan de therapeut(e) onbeperkte mogelijkheden die zeker voor alle klankspecialisten graag toegepast worden. Zo kunnen ook bepaalde frequenties geprogrammeerd worden die voor alle klanten een gunstige werking vertonen.

Maak uw eigen frequenties!

De voice-analyser is een open systeem. Dit heeft het voordeel dat de gebruikers ervan speciale frequenties zelf kunnen ingeven en zo aan hun klanten bijkomende frequenties kunnen aanbieden. Voorbeelden zijn de 'Healing codes', planeetfrequenties, ondersteunende frequenties uit hun vakbereik en vakboeken en lijsten etc...

pdfteken1Lees het artikel over de Voice-analyser in Medizin 2000

Méér informatie over de Voice-analyser.

De voice-analyser wordt in de Benelux exclusief verdeeld door Ama-vita

Therapeuten en dokters kunnen contact nemen voor een individuele afspraak om kennis te maken met de voice-analyser of kunnen naar een van de demonstratiedagen komen die bij Ama-vita worden aangeboden. Ga naar events van Ama-vita voor méér informatie.

Reinhard Becker

Zaakvoerder Ama-vita • 5-talig trainer • Verdeler van geavanceerde gezondheidssystemen en producten

Not Lineair Systeemanalyst • Eden Energy Medicine Certified Practitioner • Matrix Energetics Practitioner • EFT Practitioner

Building Biologist & Geobiologist

Terug naar boven

homecontact en routingkalenderdisclaimer

Ama-vita • Sint Petrus en Paulusstraat 2 B, B-8800 Rumbeke

Tel.: +32 (0) 51 80 85 15 • info@ama-vita.com • skype: reinhard.becker (Ama-vita)

Consultaties, demonstraties en metingen steeds op afspraak in ons center, uw praktijk of via skype

www.ama-vita.com • www.longevity-systems.com • www.baubiologie-geobiology.com

Voiceanalyserfoto

Voice-analyser basisinfo

NL
E
D
F

TERUG NAAR HOME

ADVANCED SYSTEMS FOR A HEALTHIER & LONGER LIFE

LVmanzpunten

www.longevity-systems.com

+32(0)51 80 85 15

Distributor & trainer in 5 languages

Exclusief distributor Benelux

Exclusief distributor Benelux

Exclusief distributor Benelux

Distributor & trainer in 5 languages

Exclusief distributor Benelux

Exclusief distributor Benelux

Exclusief distributor Benelux